בית מרקחת מרי ג'יין, מודיעין

סיימו רישוי מול משרד הבריאות, מחוז מרכז

כעת בהליכי בנייה

פתיחה צפויה ביוני, 2022